Áp dụng nguyên tắc SMART vào tuyển dụng

Phương pháp tuyển dụng thông thường làm mất khá nhiều thời gian, kinh phí để phỏng vấn từng ứng viên. Ngày nay, việc áp dụng các nguyên tắc, phương pháp cụ thể là nguyên tắc SMART sẽ giúp bạn dễ dàng sàng lọc và phân loại từng hồ sơ. Từ đó lựa chọn những ứng viên tiềm năng nhất.