Các lỗi nên tránh khi phỏng vấn việc làm

Dù nhà tuyển dụng biết bạn hồi hộp và họ không trông chờ vào sự hoàn hảo, nhưng có những lỗi bạn nhất định không được mắc phải trong quá trình phỏng vấn xin việc.