Học Bổng Ngoại Giao Bậc Cử Nhân, Thạc Sĩ Trường Đại Học Curtin Tại Úc Năm 2024

Học bổng - Du học

| 29 tháng 5 2024

| bởi CTW.vn

image
Giới Thiệu

Đại học Curtin được thành lập vào tháng 12 năm 1986 với tên gọi là Đại học Công nghệ Curtin. Nó bao gồm năm khoa chính với hơn 95 trung tâm chuyên môn. Và có quan hệ với 90 trường đại học trao đổi ở 20 quốc gia. Curtin sở hữu danh tiếng toàn cầu nhờ chất lượng đào tạo và nghiên cứu, giành vị trí trong top 1% các trường đại học trên toàn thế giới trong Bảng xếp hạng Chất lượng Các Trường Đại học Thế giới 2019 (Academic Ranking of World Universities). Trường cũng xếp hạng 9 tại Úc trong Bảng xếp hạng các Trường Đại học Thế giới World University Rankings 2019 của Times Higher Education.

Thông Tin Chung
 • Quốc gia: Úc
 • Giá trị: 25% học phí năm đầu tiên đối với sinh viên đủ điều kiện, chỉ tối đa 200 điểm tín chỉ.
 • Đối tượng: Sinh viên quốc tế
 • Ngành học: Tất cả các ngành, ngoại trừ Cử nhân Y khoa và Phẫu thuật (Đại học)
 • Bậc học: Đại học và Sau đại học
 • Hạn nộp: 15/10/2024
Điều Kiện
 • Phải tiếp tục đăng ký với tư cách là sinh viên quốc tế trong suốt thời gian nhận Học bổng. Nếu quốc tịch của bạn thay đổi trong thời gian Học bổng, Học bổng sẽ chỉ được áp dụng cho các học phần bạn đã hoàn thành với tư cách là sinh viên quốc tế
 • Phải tiếp tục đăng ký khóa học ban đầu và chuyên ngành học trừ khi được Bộ phận Tuyển sinh Toàn cầu chấp thuận
 • Phải duy trì đăng ký học toàn thời gian vào mỗi học kỳ hoặc thời kỳ học
 • Không thể vi phạm các điều kiện học bổng được nêu trong tài liệu cung cấp học bổng
 • Không thể nghỉ phép hoặc rút khỏi đơn vị hoặc khóa học của họ
 • Không thể chấm dứt việc học
 • Chỉ có thể đăng ký đầy đủ đối với những sinh viên đang hoàn thành tối thiểu 400 điểm tín chỉ trong khóa học chính khóa của mình
 • Sẽ chỉ chiếm tới 25% học phí học kỳ đầu tiên đối với những sinh viên đang hoàn thành tối thiểu 300 điểm tín chỉ trong khóa học chính khóa của mình
 • Sinh viên không thể nộp đơn xin học bổng này nếu họ đang nhận hoặc đã nộp đơn xin bất kỳ học bổng nào khác của Đại học Curtin
 • Sinh viên phải cung cấp bằng chứng về thị thực ngoại giao Úc tại thời điểm đăng ký khóa học
 • Học bổng không dành cho sinh viên đến Curtin thông qua cơ quan tài trợ
 • Ưu đãi không thể được hoãn lại sau ngày bắt đầu năm 2024
Yêu Cầu
 • Là sinh viên quốc tế, đóng học phí đầy đủ, không được tài trợ và có thị thực Ngoại giao Úc
 • Đáp ứng yêu cầu đầu vào về học thuật và tiếng Anh của Đại học Curtin
 • Phải bắt đầu chương trình đại học hoặc thạc sĩ theo khóa học vào năm 2024 tại một trong các cơ sở của Curtin ở Tây Úc (không bao gồm Cử nhân Y khoa, Cử nhân Phẫu thuật)
Quy Trình Nộp Đơn
 • Không cần nộp đơn xin học bổng riêng. Sinh viên có thể nộp đơn trực tuyến tại Đại học Curtin TẠI ĐÂY hoặc thông qua cơ quan giáo dục được ủy quyền nào của trường TẠI ĐÂY.
 • Bộ phận Tuyển sinh sẽ đánh giá từng đơn đăng ký một cách thích hợp và gửi thư tiếp theo cùng với Thư mời nhập học.
Thông Tin Tham Khảo
 • Thông Tin Chi Tiết: TẠI ĐÂY
 • Thông Tin Liên Hệ
  • Email: study@curtin.edu.au
  • Website: curtin.edu.au
Nguồn Bài Viết
Bài Viết liên Quan