Leadership và những thông tin cần lưu ý

Kỹ năng mềm và ngôn ngữ

| 04 tháng 5 2022

| bởi CanThoWork

image
1. Khái niệm Leadership

Có nhiều cách định nghĩa về Leadership:

  • Theo Peter Drucker: Lãnh đạo là người có những người đi theo
  • Theo Warren Bennis: Lãnh đạo là một khả năng chuyển đổi từ tầm nhìn thành hiện thực
  • Theo Bill Gates: Những nhà lãnh đạo sẽ là những người trao quyền cho người khác.

Nhưng gần như những khái niệm trên đều đơn giản và chưa đầy đủ, theo thời gian trải qua nhiều thế hệ lãnh đạo, khái niệm Leadership được mở rộng và trở nên đầy đủ hơn. Leadership là một nghệ thuật thúc đẩy một nhóm người hoạt động để đạt được mục tiêu chung.

Trong kinh doanh, Leadership là hướng tất cả đội ngũ vào một chiến lược nhằm đạt được mục tiêu và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Nói một cách đơn giản hơn, người có tố chất Leadership là người luôn tạo ra nguồn cảm hứng và người tiên phong trong những hành động mà họ đặt ra. Leadership gắn liền với hiệu suất, dù Leadership ở cấp độ nào thì hiệu suất và lợi nhuận cũng không thể tách rời. Nếu một cá nhân trong vai trò là lãnh đạo nhưng không thể đáp ứng được yêu cầu về tỷ suất sinh lời được đặt ra bởi cấp cao hơn, thì gần như giá trị Leadership ở đây sẽ không có ý nghĩa. Nên cần phải nhấn mạnh Leadership gắn liền với hiệu suất, mà trong kinh doanh gọi là lợi nhuận.

2. Leadership có phải là một chức danh không?

Leadership không liên quan đến thâm niên hay vị trí cấp độ trong cơ cấu phân cấp của doanh nghiệp. Khả năng lãnh đạo sẽ không tự nhiên xảy ra hoặc có được khi bạn đang đạt đến một chức vụ hay mức thu nhập cố định. Leadership là một khả năng mà dù ở bất cứ vị trí nào, nếu một ai đó trong nhóm có đầy đủ tố chất sẽ có khả năng lãnh đạo.

3. Leadership và Management

Leadership không phải là management, lãnh đạo và quản lý là hai khái niệm và phạm trù khác nhau. Nếu bạn là một quản lý thì công việc của bạn là lên kế hoạch, đo lường, giám sát, hỗ trợ, đôn đốc, nhắc nhở,…Nhưng những nhà lãnh đạo họ không làm như thế, Leadership đó là một quá trình ảnh hưởng đến đội nhóm, nhằm tối đa khả năng và nỗ lực của mọi người.

4. Lãnh đạo được sinh ra hay tạo ra?

Nhiều cá nhân khi được sinh ra đã có tố chất giúp họ có nhiều kỹ năng lãnh đạo hơn người khác, nhưng bất kỳ ai cũng có thể học cách trở thành lãnh đạo. Với những người không có bất kỳ kinh nghiệm lãnh đạo nào trước đó, nhưng bằng kỹ năng và tố chất của mình, họ là những người đi đầu, dám đứng lên kêu gọi và thuyết phục số đông còn lại làm theo họ để đạt được thành công. 


Chia sẻ bởi CanThoWork

Nguồn bài viết
Bài viết liên quan