10 cách tăng hiệu suất làm việc

30 tháng 3 2022 | bởi CTW.vn
Năng suất hay Hiệu suất làm việc của bạn thể hiện mức độ hiệu quả mà bạn hoặc công ty sử dụng các nguồn lực để tạo ra lợi nhuận. Đó là tỷ lệ giữa đầu vào và đâu ra của công việc, tỷ lệ này càng nhỏ càng tốt.