Những đặc điểm của người hướng nội

Người hướng nội dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống thực tế, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ được những đặc điểm của người hướng nội. Đôi khi họ còn không xác định được bản thân mình có phải người hướng nội hay không?