Làm thế nào để có ý tưởng nghề nghiệp?

Khám phá ý tưởng về nghề nghiệp từ những công cụ trực tuyến, từ chuyên gia tư vấn, từ hội chợ việc làm, từ bạn bè, từ người thân và từ những trải nghiệm công việc.