Làm việc tự do và tự làm chủ

Nhiều người chọn việc tự làm chủ, làm việc tự do, làm việc như một người làm việc tự do hoặc tự điều hành kinh doanh riêng của họ. Hãy cùng tìm hiểu điều gì làm nên một người làm việc tự do hay một doanh nhân và cách thành lập một doanh nghiệp.