Những câu hỏi phỏng vấn hay nhất cho vị trí Trưởng phòng Sản xuất

07 tháng 5 2021 | bởi CanThoWork.vn

Trưởng phòng sản xuất là người phụ trách tất cả các hoạt động sản xuất, chịu trách nhiệm quản lý nhân lực và vật lực đáp ứng mục tiêu chung của doanh nghiệp. Câu hỏi phỏng vấn trưởng phòng sản xuất sau đây sẽ giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng nếu muốn ứng tuyển vào vai trò này.

CHI TIẾT