Gen Z Và Câu Chuyện Chuyên Nghiệp Hóa Nghề Affiliate

Không quan niệm "làm cho vui", Gen Z đang "chuyên nghiệp hoá" công việc làm Affiliate (tiếp thị liên kết) tại Việt Nam, biến Affiliate từ một cuộc chơi thành một nghề nghiêm túc, có sự đầu tư và có thể làm giàu