Nhân viên tư vấn du học

Du học hiện nay là một xu hướng được nhiều gia đình quan tâm. Vì thế những công ty và trung tâm tư vấn du học ngày càng phát triển và vai trò của những nhân viên tư vấn du học càng trở nên quan trọng, nhất là trong việc cung cấp thông tin và định hướng cho phụ huynh và học sinh.