Nhân viên quan hệ lao động (ER) là gì?

Bạn đã từng nghe đến thuật ngữ "Nhân viên quan hệ lao động" hay “ER” bao giờ chưa? Vậy bạn có biết ER là gì? Công việc của nhân viên ER gồm những gì? Nếu bạn vẫn chưa có nhiều thông tin, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này.