Thương mại điện tử: kiến thức, kỹ năng, tố chất cần có

Thương mại điện tử đang là một lĩnh vực không ngừng phát triển và thu hút nhiều nhân tài với mức thu nhập hấp dẫn. Vậy đâu là những kiến thức căn bản, kỹ năng và tố chất cần có để theo đuổi lĩnh vực này? Hãy tham khảo bài viết này để tìm ra câu trả lời.