Hiểu rõ hơn về du học tại các trường đại học Nhật Bản với khóa học miễn phí của đại học Tokyo

31 tháng 5 2023 | bởi CanThoWork.vn

Bạn có quan tâm đến việc học tập tại các trường đại học Nhật Bản không? Bạn muốn tìm hiểu về quy trình đăng ký và nhập học tại Nhật Bản, cũng như các loại chương trình được cung cấp? Khóa học sẽ giải đáp giúp bạn những thắc mắc này!

CHI TIẾT