Lễ ký kết hợp tác chương trình giao lưu hướng nghiệp và Cơ hội việc làm cho người học ngoại ngữ

Tin tức

| 06 tháng 9 2020

| bởi CTW.vn

image
Thông tin lễ ký kết
Sáng ngày 06/09/2020, tại Trung tâm ngoại ngữ 𝗡𝗲𝘄 𝗪𝗶𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀 đã chính thức diễn ra buổi ký kết hợp tác 𝐌𝐎𝐔 (𝘔𝘦𝘮𝘰𝘳𝘢𝘯𝘥𝘶𝘮 𝘖𝘧 𝘜𝘯𝘥𝘦𝘳𝘴𝘵𝘢𝘯𝘥𝘪𝘯𝘨) giữa Trung Tâm Ngoại Ngữ 𝗡𝗲𝘄 𝗪𝗶𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀 với Công ty TNHH TMDV 𝗖𝗮𝗻𝗧𝗵𝗼𝗪𝗼𝗿𝗸 và Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Nụ Cười Mê Kông (Mekong Smile Tour) hướng đến việc cung cấp những giải pháp, chương trình giao lưu hướng nghiệp và chia sẻ thông tin cơ hội việc làm cho người học ngoại ngữ.
 
Việc hợp tác với Trung tâm ngoại ngữ 𝗡𝗲𝘄 𝗪𝗶𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀 sẽ tạo một sân chơi hữu ích cho học viên, qua đó sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về năng lực bản thân, xác lập mục tiêu nghề nghiệp và có kế hoạch học tập phù hợp cho việc làm tương lai.
image
Nội dung ký kết

Thông qua buổi ký kết, 𝗡𝗲𝘄 𝗪𝗶𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀 và 𝗖𝗮𝗻𝗧𝗵𝗼𝗪𝗼𝗿𝗸.𝘃𝗻 cùng thống nhất hiện thực hóa các nội dung ký kết nhằm tạo ra giá trị thực tế cho học viên và góp thêm nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với xu hướng việc làm tại Cần Thơ và khu vực ĐBSCL. Hai bên sẽ tổ chức định kỳ các chương trình hội thảo chuyên đề, giao lưu hướng nghiệp, ngày hội việc làm cho học viên của Trung tâm trong thời gian tới đây.

Nguồn tin: www.newwindows.edu.vn

Bài viết liên quan