[Trung Tâm Đào Tạo Cao Đẳng Anh Quốc FPT - BTEC] Tuyển Dụng Nhiều Vị Trí

Việc làm Cần Thơ - ĐBSCL

| 22 tháng 2 2023

| bởi CTW.vn

image
Vị Trí 1: Giảng Viên Tiếng Anh

1. Thông Tin Chung

 • Vị trí: Giảng Viên Tiếng Anh
 • Lĩnh vực: Giáo Dục & Đào Tạo
 • Nơi làm việc: TP. Cần Thơ
 • Số lượng: 01 nhân sự
 • Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
 • Phúc lợi:
  • Môi trường năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội để phát triển bản thân;
  • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp;
  • Có mức thu nhập hấp dẫn;
  • Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ. 

2. Yêu Cầu Công Việc

 • Năng lực chuyên môn & Kinh nghiệm làm việc:
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
 • Khả năng/Năng lực chung:
  • Có kỹ năng sư phạm và giao tiếp tốt;
  • Tận tâm, yêu nghề, vui vẻ và yêu sinh viên của mình;
  • Có khả năng dẫn dắt và kiến tạo môi trường học tập năng động; 
  • Có khả năng truyền lửa, tạo động lực học tập cho sinh viên; 
  • Nhiệt tình, năng động và yêu thích các hoạt động tập thể.
 • Điều kiện ưu tiên khác:
  • Tốt nghiệp Thạc sỹ trở lên;
  • Có kinh nghiệm giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng;
  • Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy cao đẳng, đại học;
  • Đã từng giảng dạy ở FPT.

3. Mô Tả Công Việc 

 • Chịu trách nhiệm chính thiết kế (Infographic, poster, tờ rơi, Standee, backdrop, bandroll, thư mời,...) hỗ Giảng dạy các môn học Tiếng Anh theo chương trình Top Notch; 
 • Xây dựng đề kiểm tra, đề thi, ngân hàng câu hỏi;
 • Quản lý sinh viên, quản lý lớp học, coi thi, chấm thi theo quy định của nhà trường;
 • Hỗ trợ/cố vấn các câu lạc bộ tiếng Anh;
 • Hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ sinh viên học tốt các môn tiếng Anh và tiếng Anh các môn chuyên ngành;
 • Tham gia đầy đủ các buổi họp chuyên môn, các buổi hội thảo chuyên đề và các hoạt động ngoại khóa liên quan đến giảng viên;
 • Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo phân công của Trưởng ban Đào tạo; 
 • Công việc chi tiết sẽ được thảo luận trực tiếp khi phỏng vấn.
image
Vị Trí 2: Giảng Viên Quản Trị Kinh Doanh
 1. Thông Tin Chung
 • Vị trí: Giảng Viên Quản Trị Kinh Doanh
 • Lĩnh vực: Giáo Dục & Đào Tạo
 • Nơi làm việc: TP. Cần Thơ
 • Số lượng: 01 nhân sự
 • Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
 • Phúc lợi:
  • Môi trường năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội để phát triển bản thân;
  • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp;
  • Có mức thu nhập hấp dẫn;
  • Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ. 

2. Yêu Cầu Công Việc

 • Năng lực chuyên môn & Kinh nghiệm làm việc:
  • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; 
  • Có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.5 trở lên.
 • Khả năng/Năng lực chung:
  • Có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh tốt;
  • Có kỹ năng sư phạm và giao tiếp tốt;
  • Tận tâm, yêu nghề, vui vẻ và yêu sinh viên của mình;
  • Có khả năng dẫn dắt và kiến tạo môi trường học tập năng động; 
  • Có khả năng truyền lửa, tạo động lực học tập cho sinh viên; 
  • Nhiệt tình, năng động và yêu thích các hoạt động tập thể.
 • Điều kiện ưu tiên khác:
  • Tốt nghiệp Thạc sỹ trở lên;
  • Được đào tạo ở nước ngoài;
  • Có kinh nghiệm giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng hoặc làm việc ở các doanh nghiệp;
  • Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy cao đẳng, đại học;
  • Đã từng giảng dạy ở FPT.

3. Mô Tả Công Việc 

 • Giảng dạy các môn ngành QTKD tại Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT, đảm bảo chất lượng theo quy định Pearson;
 • Các môn ứng viên có thể tham gia giảng dạy:
  •  Business and the Business Environment;
  •  Marketing Processes and Planning;
  • Human Resource Management;
  •  Leadership and Management;
  • Accounting Principles;
  • Managing a Successful Business Project;
  • Business Law;
  • Entrepreneurial Ventures;
  • Organizational Behavior;
  • Marketing insights and Analytics;
  • Integrated Marketing Communications;
  • Digital Marketing;
  • Sales Management;
  • Statistics for management.
 • Quản lý sinh viên, quản lý lớp học, coi thi, chấm thi theo qui định của nhà trường;
 • Chăm sóc, giúp đỡ sinh viên học tốt các môn QTKD;
 • Tham gia đầy đủ các buổi họp chuyên môn, các buổi hội thảo chuyên đề và các hoạt động ngoại khóa liên quan đến giảng viên;
 • Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo phân công của TBĐT; 
 • Công việc chi tiết sẽ được thảo luận trực tiếp khi phỏng vấn..
image
Vị Trí 3: Giảng Viên Công Nghệ Thông Tin

1. Thông Tin Chung

 • Vị trí: Giảng Viên Công Nghệ Thông Tin
 • Lĩnh vực: Giáo Dục & Đào Tạo
 • Nơi làm việc: TP. Cần Thơ
 • Số lượng: 01 nhân sự
 • Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
 • Phúc lợi:
  • Môi trường năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội để phát triển bản thân;
  • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp;
  • Có mức thu nhập hấp dẫn;
  • Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ. 

2. Yêu Cầu Công Việc

 • Năng lực chuyên môn & Kinh nghiệm làm việc:
  • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; 
  • Có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.5 trở lên.
 • Khả năng/Năng lực chung:
  • Có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh tốt;
  • Có kỹ năng sư phạm và giao tiếp tốt;
  • Tận tâm, yêu nghề, vui vẻ và yêu sinh viên của mình;
  • Có khả năng dẫn dắt và kiến tạo môi trường học tập năng động; 
  • Có khả năng truyền lửa, tạo động lực học tập cho sinh viên; 
  • Nhiệt tình, năng động và yêu thích các hoạt động tập thể.
 • Điều kiện ưu tiên khác:
  • Tốt nghiệp Thạc sỹ trở lên;
  • Được đào tạo ở nước ngoài;
  • Có kinh nghiệm giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng hoặc có kinh nghiệm làm việc ở các doanh nghiệp CNTT;
  • Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy cao đẳng, đại học;
  • Đã từng giảng dạy ở FPT.

3. Mô Tả Công Việc 

 • Giảng dạy các môn ngành CNTT tại Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT, đảm bảo chất lượng theo quy định Pearson
 • Các môn ứng viên có thể tham gia giảng dạy:
  • Programming (C#, Java);
  • Networking;
  • Database Design & Development (SQL);
  • Website Design & Development (PHP, HTML, Framework);
  • Managing a Successful Computing Project;
  •  Software Development Life Cycle;
  •  Security;
  • Business Intelligence;
  • Cloud Computing;
  • Data Structures and Algorithms;
  • Advanced Programming (UML & design Pattern);
  •  Internet of Things (IoT);
  • Application Development (ASP.Net);
  • Computing Research Project.
 • Quản lý SV, quản lý lớp học, coi thi, chấm thi theo quy định;
 • Hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ SV học tốt các môn CNTT;
 • Tham gia đầy đủ các buổi họp chuyên môn, hội thảo chuyên đề và hoạt động ngoại khóa liên quan đến giảng viên;
 • Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo phân công của TBĐT; 
 • Công việc chi tiết sẽ được thảo luận trực tiếp khi phỏng vấn.
image
Vị Trí 4: Giảng Viên Thiết Kế Đồ Hoạ
 • Vị trí: Giảng Viên Thiết Kế Đồ Hoạ
 • Lĩnh vực: Giáo Dục & Đào Tạo
 • Nơi làm việc: TP. Cần Thơ
 • Số lượng: 01 nhân sự
 • Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
 • Phúc lợi:
  • Môi trường năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội để phát triển bản thân;
  • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp;
  • Có mức thu nhập hấp dẫn;
  • Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ. 

2. Yêu Cầu Công Việc

 • Năng lực chuyên môn & Kinh nghiệm làm việc:
  • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;
  • Có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.5 trở lên.
 • Khả năng/Năng lực chung:
  • Có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh tốt;
  • Có kỹ năng sư phạm và giao tiếp tốt;
  • Có khả năng sáng tạo và tư duy tốt trong lĩnh vực TKĐH;
  • Tận tâm, yêu nghề, vui vẻ và yêu sinh viên của mình;
  • Có khả năng dẫn dắt và kiến tạo môi trường học tập năng động; 
  • Có khả năng truyền lửa, tạo động lực học tập cho sinh viên; 
  • Nhiệt tình, năng động và yêu thích các hoạt động tập thể.
 • Điều kiện ưu tiên khác:
  • Tốt nghiệp Thạc sỹ trở lên;
  • Được đào tạo ở nước ngoài;
  • Có kinh nghiệm giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng hoặc có kinh nghiệm làm việc có liên quan thiết kế hình ảnh, làm và dựng phim, thiết kế in ấn, thiết kế quảng cáo, …;
  • Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy cao đẳng, đại học;
  • Đã từng giảng dạy ở FPT.

3. Mô Tả Công Việc 

 • Giảng dạy các môn ngành Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT, đảm bảo chất lượng theo quy định Pearson;
 • Các môn ứng viên có thể tham gia giảng dạy:
  • Contextual Studies;
  • Visual Narratives;
  • Techniques and Processes;
  • Typography;
  • Art Direction;
  • Professional Development;
  • Printmaking;
  • Branding and Identity;
  • Graphic Design Practices;
  • Professional Practice;
  • Digital Animation;
  • Individual Project;
  • Advanced Graphic Design Studies.
 • Quản lý sinh viên, quản lý lớp học, coi thi, chấm thi theo qui định của nhà trường;
 • Hỗ trợ/cố vấn các câu lạc bộ TKĐH; chăm sóc, giúp đỡ sinh viên học tốt các môn TKĐH;
 • Tham gia đầy đủ các buổi họp chuyên môn, các buổi hội thảo chuyên đề và các hoạt động ngoại khóa liên quan đến giảng viên;
 • Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo phân công của TBĐT; 
 • Công việc chi tiết sẽ được thảo luận trực tiếp khi phỏng vấn.
Yêu Cầu Hồ Sơ

Thời hạn ứng tuyển:  Nhận hồ sơ đến khi đủ số lượng

Cách thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ bản mềm qua email: Academic.BTEC.CT@fe.edu.vn.Với subject email tương ứng từng vị trí như sau:

 • Vị trí 1: “BTEC - GVTA”
 • Vị Trí 2: “BTEC - QTKD”
 • Vị Trí 3: ”BTEC - CNTT”
 • Vị Trí 4: “BTEC - TKĐH”

Hồ sơ gồm:

 • Thư ứng tuyển (Application Letter);
 • CV (Curriculum Vitae) - Bản Lý lịch ứng viên tự soạn (bắt buộc có hình ảnh cá nhân, ghi rõ thông tin cá nhân, trình độ, kinh nghiệm,…);
 • Bản scan văn bằng chứng chỉ.
 • Lưu ý: Phòng Nhân sự chỉ liên hệ lại với những ứng viên phù hợp

Thông tin liên hệ:

 • Địa điểm làm việc: 41 Đường Cách Mạng Tháng 8, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 • Website: https://btec.fpt.edu.vn/ 
Cố Vấn Việc Làm
Bài Viết Liên Quan