Học Bổng Bán Phần, Toàn Phần Cho Đại Sứ Sinh Viên Việt Nam Tại Đại Học La Trobe

24 tháng 1 2024 | bởi CanThoWork

Đại học La Trobe chính thức khởi động 𝐋𝐚 𝐓𝐫𝐨𝐛𝐞 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐀𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐥𝐚𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 – Học bổng danh giá nhất của Đại học La Trobe với giá trị từ 50% đến 100% học phí toàn bộ khóa học

CHI TIẾT