10 trách nhiệm hàng đầu của Giám đốc tài chính (CFO)

Giám đốc tài chính, hay CFO (Chief Financial Officer) trong doanh nghiệp là vị trí yêu cầu phẩm chất và khả năng lãnh đạo ưu việt. Vậy các trách nhiệm chính mà một CFo phải đảm nhận là gì? Hãy cùng tham khảo 10 trách nhiệm hàng đầu của CFO trong bài viết này.

Những điều cần biết về vị trí Giám đốc tài chính (CFO)

Bạn muốn chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn ứng tuyển vị trí Giám đốc tài chính (CFO)? Hãy xem lại một số thông tin mật thiết liên quan đến vị trí công việc này để hiểu rõ công việc, trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu,... đối với một Giám đốc tài chính (CFO) điển hình trong bài viết này.

Những con đường nghề nghiệp ngành tài chính - ngân hàng

Lựa chọn con đường nghề nghiệp là một quyết định khó khăn cho hầu hết chúng ta. Đa số mọi người đều thay đổi định hướng nghề nghiệp ít nhất một lần trong đời. Bài viết này sẽ cung cấp một số thông tin hữu ích về các công việc trong ngành tài chính để bạn có thể chuẩn bị thật tốt cho tương lai.

Kế toán trưởng - Yêu cầu, Kỹ năng, Phẩm chất

Bạn đang muốn phát triển nghề nghiệp kế toán và trở thành kế toán trưởng? Bạn không chắc mình có có đáp ứng được yêu cầu nghề nghiệp? Hãy tham khảo 5 yếu tố nhất định một kế toán trưởng phải có và 9 phẩm chất quyết định sự thành công của họ.