Thất bại là bạn hay thù?

29 tháng 10 2021 | bởi CanThoWork.vn
Tất cả chúng ta đều đã từng thành công và thất bại. Nhưng mỗi người sẽ lại có một góc nhìn khác về chúng. Liệu sau mỗi lần thất bại, bạn có tự cho mình cơ hội để làm lại hay không?

Cách cải thiện những kỹ năng xã hội giúp bạn thành công trong sự nghiệp

09 tháng 10 2021 | bởi CanThoWork.vn
Cách bạn thể hiện bản thân và tương tác với mọi người trong công việc sẽ có tác động lớn đến sự thành công hay thiếu sót trong sự nghiệp của bạn. Thành công không chỉ đơn thuần là hoàn thành các nhiệm vụ và dự án đúng tiến độ. Để thực sự thành công trong sự nghiệp, bạn sẽ cần các kỹ năng xã hội.