Tố chất và kỹ năng của một Phiên dịch viên

Trong thời đại hội nhập như hiện nay thì các công việc liên quan tới ngoại ngữ rất thu hút nhiều người theo học cũng như được các công ty, doanh nghiệp săn đón. Tuy nhiên, để thành công, một phiên dịch viên cần có các tố chất, yêu cầu và kỹ năng nhất định.