Các kỹ năng công việc tốt nhất để viết trong sơ yếu lý lịch và CV

Những kỹ năng công việc tốt nhất để viết trong sơ yếu lý lịch của bạn là gì? Nhóm những kỹ năng nào sẽ giúp bạn được tuyển dụng? Bạn có biết sự khác biệt giữa kỹ năng cứng và kỹ năng mềm không? Làm thế nào bạn có thể thể hiện kỹ năng, chuyên môn và thành tích của bản thân với các nhà tuyển dụng?