Nước Úc tập trung vào việc thu hút các di dân có tay nghề

16 tháng 10 2020 | bởi CTW.vn

Chính phủ liên bang tiết lộ các thay đổi về chương trình di trú, khi nhắm vào các di dân có tay nghề cao, để giúp đỡ cho nền kinh tế nước Úc phục hồi sau đại dịch COVID-19. Việc này diễn ra khi số người nhận vào trong mạng lưới di trú sẽ giảm xuống.

CHI TIẾT