[Thụy Điển] Học Bổng SI Scholarship For Global Professionals

Học bổng - Du học

| 26 tháng 12 2022

| bởi CTW.vn

image
Thông Tin Chung

Học bổng SI cho các chuyên gia toàn cầu nhằm phát triển các nhà lãnh đạo toàn cầu trong tương lai sẽ đóng góp cho chương trình nghị sự của Liên Hợp Quốc 2030 về phát triển bền vững và phát triển bền vững. Các ứng viên nên có một ý tưởng rõ ràng về cách giáo dục của họ sẽ đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước và khu vực của họ.

Học bổng được dành cho chương trình thạc sĩ toàn thời gian, một hoặc hai năm và được Bộ Ngoại giao Thụy Điển tài trợ. Năm 2023, Viện Thụy Điển sẽ cấp khoảng 350 học bổng cho các nghiên cứu bằng thạc sĩ tại Thụy Điển.

Giá Trị Học Bổng
  • Toàn bộ học phí.
  • Sinh hoạt phí hàng tháng: SEK 11,000.
  • Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn.
  • Chi phí đi lại.
  • Tư cách thành viên của SI Network for Future Global Professionals (NFGP) – một nền tảng để giúp bạn phát triển chuyên nghiệp và xây dựng một mạng lưới khi ở Thụy Điển.
  • Sau khi kết thúc học bổng, bạn trở thành thành viên của SI Alumni Network.
Yêu Cầu
  • Bạn phải là công dân của một quốc gia đủ điều kiện nhận học bổng SI. Tuy nhiên, bạn không cần phải cư trú trong nước tại thời điểm nộp đơn.
  • Bạn phải chịu trách nhiệm thanh toán học phí cho các trường đại học Thụy Điển, đã làm theo các bước tuyển sinh đại học và được nhận vào một trong những chương trình thạc sĩ đủ điều kiện vào ngày 30 tháng 3 năm 2023.
  • Bạn phải có tối thiểu 3.000 giờ kinh nghiệm làm việc được chứng minh. Ngoài ra, bạn phải thể hiện kinh nghiệm lãnh đạo từ người chủ hiện tại hoặc trước đây hoặc từ sự tham gia của xã hội dân sự.
  • Các chương trình của thạc sĩ bạn đăng ký phải đủ điều kiện nhận học bổng SI. Ưu tiên cho các chương trình trong các lĩnh vực chủ đề nhất định, tùy thuộc vào quốc gia của bạn.
Đăng Ký

Thời Hạn: 28/02/2023

Ứng viên vui lòng đăng ký và xem thông tin chi tiết tại đây: Apply

Nguồn Bài Viết

Nguồn bài viết: Ivolunteer, "Học Bổng SI Scholarship For Global Professionals Của Chính Phủ Thụy Điển Tại Swedish Institute". Truy cập: 26/12/2022

Nguồn hình ảnh: Freepik

Cố Vấn Việc Làm
Bài Viết Liên Quan