Chương Trình Trợ Cấp Thực Tập Đại Học Melbourne Tại Úc

Học bổng - Du học

| 28 tháng 3 2023

| bởi CTW.vn

image
Đối Tượng Tham Gia
 • Là công dân các tại nước Châu Á ( Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Singapore và Vietnam). 
 • Ghi danh chương trình học hệ Cử Nhân hoặc các khóa học ngắn hạn về những chuyên ngành ( Nghệ thuật, Sinh Học, Kiến Trúc, Xây Dựng và Phần Mềm) tại Đại Học Melbourne.
 • Chưa từng nhận bất kỳ trợ cấp thực tập nào của Đại Học Melbourne. 
 • Thực tập phải bắt đầu trước tháng 6/2023 để đủ điều kiện nhận tài trợ. 
 • Đã từng nhập môn tích hợp ở kỳ Đông năm 2022, học kỳ 2 năm 2022, mùa hè 2023 hoặc đầu học kỳ 1 năm 2023.
Ngành Học Áp Dụng Học Bổng
 • Kiến trúc, xây dựng và quy hoạch
 • Tin học và Thông tin; Kỹ thuật
 • Nghiên cứu lịch sử, triết học, chính trị và xã hội
 • Ngôn ngữ, văn học và văn hóa học
 • Khoa học và toán học
Số Lượng Và Giá Trị
 • Số lượng: Trường đặc biệt hỗ trợ 200 suất học bổng cho sinh viên
 • Giá trị: Lên đến hơn $2,000 
Điều Kiện Tham Gia
 • Bạn phải nhận được sự cho phép của giảng viên và ghi danh vào chủ đề thực tập mà bạn đã được trao giải thưởng. 
 • Nếu kỳ thực tập của bạn bị hoãn hoặc hủy bỏ bởi bất kỳ bên nào, sau khi bạn nhận được thanh toán giải thưởng, bạn phải liên hệ ban quản lý ngay lập tức, để có thể được yêu cầu trả lại khoản thanh toán. 
 • Bạn phải cung cấp một báo cáo học bổng, khi yêu cầu, và cho phép Đại học chia sẻ báo cáo, tên và chi tiết khóa học của bạn với nhà tài trợ giải thưởng của bạn. 
 • Bạn phải đồng ý tham gia vào bất kỳ hoạt động về đại sứ quán nào theo yêu cầu của Đại học Melbourne.
Cách Thức Đăng Ký
 • Vì tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến khó lường, nên phần thông tin trợ cấp sẽ được giữ cho đến khi có giấy phép qua lại giữa các nước. 
 • Ngoài ra, sinh viên có thể hoàn thành hồ sơ ứng tuyển ngay sau khi nhận được đơn chấp duyệt tại ban ngành của bạn. 
 • Nếu sinh viên có câu hỏi gì thêm hãy liên hệ trực tiếp với bộ phận chuyên môn bên trường để kịp thời xử lý.
Thông Tin Chi Tiết

Xem chi tiết tại: TẠI ĐÂY 

Deadline: 01/05/2023

 

Nguồn Bài Viết
Cố Vấn Việc Làm
Bài Viết Liên Quan