Học Bổng Bán Phần Bậc Thạc Sĩ Tại Royal Holloway University London 2023

Học bổng - Du học

| 08 tháng 5 2023

| bởi CTW.vn

image
Điều Kiện Nhận Học Bổng

Sinh viên học tập tại Anh và sinh viên Quốc tế

  • Đã tốt nghiệp Đại học với bằng Xuất sắc, có giá trị tương đương hoặc gần tương đương (2:1) với Bằng Danh dự hạng Nhất của Anh.
  • Các đơn xin học bổng Thạc sĩ của Hiệu trưởng Royal Holloway cũng sẽ được xem xét từ các sinh viên tham gia Chương trình Dự bị Thạc sĩ của Royal Holloway và yêu cầu về điểm tổng thể sẽ là 70%.
Thông Tin Học Bổng
  • Giá trị học bổng: 4000£
  • Số lượng học bổng: 64 
  • Deadline: 03/07/2023 
  • Đăng ký: TẠI ĐÂY 
Một Số lưu Ý

Ứng viên cung cấp thông tin để nhận Học bổng không quá 400 từ bao gồm các nội dung sau: 

  • Thành tích học tập mà bạn đặc biệt tự hào và tại sao những thành tích này thực sự quan trọng với bạn.
  • Tại sao bạn đã chọn theo học sau đại học tại trường?
  • Nguyện vọng trong tương lai của bạn là gì và học bổng sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu trong tương lai như thế nào? 

Bài viết của bạn sẽ được đánh giá dựa trên mức độ hiệu quả và thuyết phục của bạn đối với những điều trên. Nếu vượt quá số từ quy định, yêu cầu sẽ tự động bị từ chối.

  • Cũng như xác nhận về cách thức đăng ký, bạn sẽ cần tải lên bảng điểm gần đây nhất từ ​​​​bằng đại học của mình. Bất kỳ ứng dụng nào được gửi mà không có bảng điểm được tải lên sẽ bị từ chối.
Nguồn Bài Viết
Cố Vấn Việc Làm
Bài Viết Liên Quan